СГХГ търси мястото на текста в българското изобразително изкуство

Изследваният период в изложбата „Немият образ и слепият текст…” обхваща времето от средата на XIX в. до наши дни и

Read more